GigaLékárna.cz je registrována na SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nw se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, je státní organizace působící v oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků, jehož činnost je definována právními předpisy a mezinárodními dohodami. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva, a podílet se na tom, aby v ČR byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky. V rámci toho dohlíží Státní ústav pro kontrolu léčiv i na celý řetězec, kterým putují léčiva od jejich vzniku až po výdej. Ale ani zde nekončí činnost ústavu, dohlíží také na monitorování případných nežádoucích účinků spojených s podáním léčiv. Vámi zaznamenané nežádoucí účinky můžete hlásit přes formulář hlášení nežádoucích účinků.

 

Lékárna MediCentrum Hodonín, která provozuje internetovou lékárnu GigaLékárna.cz, je schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který ji eviduje jako lékárnu s povolením pro zásilkový prodej léčiv a provádí její pravidelné kontroly i se zaměřením na tuto oblast. Na základě provedených kontrol Vám můžeme garantovat splnění nejpřísnějších požadavků kladených na registrované internetové lékárny (na rozdíl od pochybných e-shopů vydávajících se za lékárny či jiných prodejců často nebezpečných léků).

 

Záznam o naší lékárně naleznete na stránce https://www.sukl.cz/lekarna/75640000004 nw.

Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

GigaLekarna.cz