Ochrana osobních údajů

  • Provozovatel se zavazuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  • Provozovatel je oprávněn nakládat s osobními údaji na základě registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů (registrace č.00026912).
  • Poskytnuté osobní údaje prohlašuje provozovatel za důvěrné a budou provozovatelem využity výhradně v rámci zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána aniž by byla sdílena s aplikacemi třetích osob. Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.
GigaLekarna.cz