Obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky (obchodní řád) jsou certifikovány Asociací pro elektronickou komerci, což Vám garantuje bezpečnost nákupu a soulad s platnou legislativou. Obchodní řád má následující části:
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
F-DENTAL Hodonín, s.r.o.
se sídlem Polní 29, Hodonín 69501
identifikační číslo: 26306085
zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 42838
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gigalekarna.cz a www.gigalekaren.sk

1.    Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti F‑DENTAL Hodonín, s.r.o., se sídlem Polní 29, Hodonín 69501, identifikační číslo: 26306085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 42838 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.gigalekarna.cz a www.gigalekaren.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v  rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a  povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.    Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití nabízeného zboží.

1.7.    Obrázky produktů uvedené v  internetové prezentaci jsou pouze ilustrativní. Vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodejce schopný garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje.

1.8.    Informace o výrobcích jsou průběžně aktualizovány, přesto provozovatel nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To nemá vliv na Vaše práva dle zákona. Pouze zdůrazňujeme, že přes veškerou snahu o zajištění správných informací o výrobcích, jsou předpisy vztahující se k prodávaným produktům neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek, obsahu živin, dietetických informací, alergenů a podobně, aniž by jsme to stihli zaznamenat. Proto byste si měli vždy přečíst etiketu na konkrétním výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

2.    Cena zboží a platební podmínky

2.1.    Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) v České republice i na Slovensku. Veškeré ceny uvedené v  naší nabídce jsou tedy uváděny včetně DPH.

2.2.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    2.2.1.    V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Lékárna MediCentrum, Kollárova 9, Hodonín 69501. Na tomto výdejním místě lze objednávku uhradit také kartou.

    2.2.2.    V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

    2.2.3.    Bankovním převodem z ČR v korunách - na účet prodávajícího 2500100891 / 2010 vedený u Fio Banky ČR (2010). Zboží je expedováno ihned po obdržení požadované částky. Údaje nutné pro odeslání jsou číslo účtu (2500100891 / 2010), variabilní číslo (číslo objednávky) a částka v Kč (cena objednávky). Neobdržíme-li platbu do 7 dnů od objednání, bude objednávka automaticky stornována.

    2.2.4.    Bankovním převodem z SK v eurech - na účet prodávajícího 2400336573 / 8330 vedený u Fio Banky SK (8330). Zboží je expedováno ihned po obdržení požadované částky. Údaje nutné pro odeslání jsou číslo účtu (2400336573 / 8330, popřípadě IBAN SK49 8330 0000 0024 0033 6573 a SWIFT FIOZSKBA), variabilní číslo (číslo objednávky) a částka v eurech (cena objednávky). Neobdržíme-li platbu do 7 dnů od objednání, bude objednávka automaticky stornována.

    2.2.5.    On-line platby - vzhledem ke spolupráci s ověřenými platebními bránami GoPay a ComGate (dozorovány Českou národní bankou), Vám můžeme nabídnout také možnost plateb platebními kartami Visa, MasterCard či Maestro. Neobdržíme-li platbu do 3 dnů od objednání, bude objednávka automaticky stornována.

2.3.    Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také „expediční náklady“ ve smluvené výši. Expediční náklady zahrnují náklady na zabalení zásilky, náklady na dopravu (poštovné) a případný poplatek za způsob platby (např. doběrečné). Konkrétní částky za dopravu u jednotlivých dopravců uvidíte v objednávce při výběru způsobu dopravy a platby.

dopravacena k 29.01.2023
Osobní odběr v Hodoníně0 Kč
Osobní odběr WeDo Uloženka49 Kč
Osobní odběr GLS Parcel Shop CZ49 Kč
Osobní odběr Balíkovna59 Kč
Osobní odběr Zásilkovna CZ59 Kč
123 kurýr89 Kč
GLS CZ89 Kč
Zásilkovna Domů89 Kč
Česká pošta99 Kč
WeDo99 Kč
PPL CZ109 Kč
DPD CZ109 Kč

2.4.    V rámci expedice na Slovensko je cena expedičních poplatků přepočtena na eura dle aktuálního kurzu.

2.5.    Při objednávce zboží nad 1 200,00 Kč nejsou expediční náklady účtovány, nejedná-li se o nadměrně těžké či křehké zásilky (viz následující bod).

2.6.    Zde uvedené ceny za dopravu se nevztahují na zásilky s hmotností nad 10 kilogramů obsahující více než polovinu hmotnosti v křehkém zboží (např. dětské příkrmy a jiné zboží balené ve skle) nebo zásilky s váhou 20 kg a více. v takovém případě je použita cena zohledňující zvýšené náklady na přepravu konkrétním dopravcem. U takovýchto objednávek naleznete u expedičních nákladů označení "nadměrná zásilka".

2.7.    Celkové expediční náklady se zákazník dozví ještě před dokončením vlastní objednávky - po vyplnění dodacích údajů a zvolení dopravce a způsobu platby.

2.8.    Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.9.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.10.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. v případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.11.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

2.12.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

2.13.   Ceny uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou platné v okamžiku objednání.

2.14.   Ceny a sortiment nabízený na webovém rozhraní obchodu nemusí odpovídat nabídce kamenných lékáren provozovatele, včetně výdejního místa Lékárna MediCentrum v Hodoníně.

2.15.   Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

3.    Uzavření kupní smlouvy

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

    3.4.1.    o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

    3.4.2.    o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

    3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.    Přeprava a dodání zboží

4.1.    Je-li zboží skladem, probíhá expedice při zaslání na dobírku zpravidla tentýž nebo následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě volby platby předem odchází zboží po obdržení platby na účet.

4.2.    Objednávky jsou expedovány v  pořadí, ve kterém došly.

4.3.    Zásilky budou odeslány tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo v případě, že nelze tento termín dodržet, bude o tom objednatel v tomto termínu informován.

4.4.    Prodávající umožňuje kupujícímu volbu z následujících způsobů dodání / přepravy:

    4.4.1.    Osobní odběr je možný v rámci otevírací doby Lékárny MediCentrum Hodonín (viz Kontakt). O vychystání objednávky Vás budeme informovat e-mailem, až poté se dostavte pro nachystanou objednávku do lékárny. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do 7 dnů od jeho nachystání prodávajícím k odběru, bude objednávka prodávajícím automaticky stornována.

    4.4.2.    České pošta s.p. službou Obchodní balík v rámci ČR. Dodání Obchodního balíku garantuje Pošta nejpozději následující pracovní den po dni podání. Balíky větších nebo nepravidelných rozměrů (neskladné) jsou dodány nejpozději druhý pracovní den po dni podání. Pokud v době doručení zásilky nebudete na doručovací adrese, obdržíte do schránky poštovní oznámení o uložení zásilky. Zásilku si poté budete moci vyzvednout na Vaší pobočce České pošty. Doba uložení je pouze 7 dnů. Po odeslání Vaší zásilky Vám zašleme e-mail s kódem, po jehož zadání na stránkách www.ceskaposta.cz nw budete moci sledovat cestu Vaší zásilky.

    4.4.3.    DPD v rámci ČR. Zboží je zpravidla doručováno druhý pracovní den po podání. DPD Vás bude kontaktovat formou SMS ještě před vlastním doručením zásilky, kdy Vám sdělí pravděpodobný termín dodání a nebo nabídnout přesunutí doručení na jiný termín. Lze se rovněž domluvit na jiném místě dodání. Pokud se řidiči nepodaří Vás zastihnout, pokusí se Vám zásilku doručit následující den. Po odeslání Vaší zásilky Vám zašleme e-mail s kódem, po jehož zadání na stránce www.dpd.com/cz nw budete moci sledovat cestu Vaší zásilky.

    4.4.4.    Geis Parcel CZ v rámci ČR. Zboží je zpravidla doručováno druhý pracovní den po podání. Řidič Geis Parcel CZ Vás bude telefonicky kontaktovat před vlastním doručením zásilky a domluví se s Vámi na přesném termínu předání zásilky. Pokud se řidiči nepodaří Vás zastihnout, pokusí se Vám zásilku doručit následující den. Po odeslání Vaší zásilky Vám zašleme e-mail s kódem, po jehož zadání na stránce www.baliky.cz nw budete moci sledovat cestu Vaší zásilky.

    4.4.5.    Slovenská pošta š.p. v rámci Slovenska. Pokud v době doručení zásilky nebudete na doručovací adrese, obdržíte do schránky poštovní oznámení o uložení zásilky. Zásilku si poté budete moci vyzvednout na Vaší pobočce České pošty. Doba uložení na Slovenské poště je pouze 7 dnů. Zásilky prostřednictvím Slovenské pošty prodejce odesílá 3x týdně.

    4.4.6.    Geis Parcel SK v rámci Slovenska. Zboží je zpravidla doručováno druhý pracovní den po podání. Řidič Geis Parcel SK Vás bude telefonicky kontaktovat před vlastním doručením zásilky a domluví se s Vámi na přesném termínu předání zásilky. Pokud se řidiči nepodaří Vás zastihnout, pokusí se Vám zásilku doručit následující den. Po odeslání Vaší zásilky Vám zašleme e-mail s kódem, po jehož zadání na stránce www.baliky.sk nw budete moci sledovat cestu Vaší zásilky. Zásilky na Slovensko se zvoleným dopravcem Geis Parcel SK odesíláme denně.

    4.4.7.    Zásilkovna v rámci České i Slovenské republiky. Zásilka Vám bude doručena nejpozději do dvou pracovních dnů od odeslání (zpravidla den následující) na provozovnu Zásilkovny nw, kterou si zvolíte v objednávce. O přijetí zásilky Zásilkovnou i jejím doručení na výdejní místo budete informování ze strany Zásilkovny. Na vyzvednutí zásilky v zásilkovně máte následně 7 dní. Limit pro váhu zásilky je ze strany Zásilkovny stanoven na 5 kg, pří hmostnosti nad 5 kg, Vám volba dopravy na Zásilkovnu nebude nabídnuta.

4.5.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.6.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.7.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.8.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. v  případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.9.    Po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat kompletnost zásilky dle přiloženého účetního dokladu. V případě zjištění chyby v dodání (např. záměny či nekompletního dodání), je povinen toto zjištění nahlásit prodávajícímu písemnou formou či elektronicky do 3 pracovních dní od dodání zboží. Na zjištění nahlášená později nebude brán ohled.

5.    Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Vztahuje se zejména na kompresní prostředky, léčivé přípravky a potravní doplňky.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (bod 10.4).  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3.    Zboží se pokud možno vrací kompletní a nepoškozené. Především však tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Za poškození vráceného zboží během přepravy zpět k prodejci, způsobenému například nevhodným zabalením nebo volbou přepravy, nenese prodejce odpovědnost a tuto škodu řeší odesílatel s jím zvoleným přepravcem.

5.4.    Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.7.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.     V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

5.9.     V případě nepřevzetí odeslaného zboží od dopravce ponese spotřebitel náklady spojené s dodáním zboží jak spotřebiteli, tak náklady s dodáním zboží zpět prodávajícímu.

5.10.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.11.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.12.        Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

6.    Práva z vadného plnění

6.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění).

6.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

    6.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

    6.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

    6.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

    6.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

    6.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.    Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.6.    Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle ust. 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech výdej je povinna zajistit možnost vrácení reklamovaných léčiv způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady. Taková léčiva se stávají nepoužitelnými a je nutno zajistit jejich odstranění podle ust. § 88 a 89 zákona o léčivech.

7.    Uživatelský účet

7.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

7.2.    Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

7.3.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

7.4.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

7.5.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

7.6.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

7.7.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8.    Ochrana osobních údajů

8.1.    Ochrana osobních údajů ve vztahu k objednávce je se zahájením účinnosti nařízení GDPR řešena na samostatné stránce zde.

8.2.    Ochrana osobních údajů ve vztahu k marketingovým účelům je se zahájením účinnosti nařízení GDPR řešena na samostatné stránce zde.

9.    Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Česká obchodní inspekce Tř. kpt. Jaroše 5, Brno, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

9.4.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.   Závěrečná ustanovení

10.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.5.   Odpovědným vedoucím lékárníkem Lékárny GigaLékárna je PharmDr. Pavel Krmenčík, Ph.D.

10.6.   V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte informační službu na e-mailu info@gigalekarna.cz nebo telefonu +420 511 116 771.

10.7.   Tyto obchodní podmínky platí od 10.10.2019.

Certifikovaný obchod
Překladač
GigaLekarna.cz