Ochranné prostředky, které chrání jednotlivce před riziky, se nazývají osobní ochranné prostředky. Vztahuje se na ně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 425/2016 o osobních ochranných prostředcích. V tomto článku se budeme zabývat ochrannými prostředky dýchacích cest, přestože výše zmíněné nařízení se týká všech ochranných prostředků např. i rukavic.

 

Dýchací cesty se chrání před cizorodými částicemi zahrnujícími různé prachy, pevné i tekuté aerosoly. Ve světě je běžné používání těchto pomůcek s ohledem na smog ve městech.
V současné době jsou důležité zejména z pohledu na patogeny obsažené ve vzduchu. Známé patogeny přenášené vzduchem zahrnují TBC, SARS (vč. Covid), Chřipka, Anthrax nebo Hantavirus.

Mezi osobní ochranné prostředky na dýchací cesty řádíme zejména:

Filtrační polomaska – respirátor

Respirátor (správně dýchací polomaska) je určen k ochraně nositele.

Z hlediska účinnosti jsou respirátory rozděleny do tří tříd ochrany:

 • FFP1 – celková účinnost ochrany > 78 %, účinnost filtru > 80 %
 • FFP2 – celková účinnost ochrany > 92 %, účinnost filtru > 94 %
 • FFP3 – celková účinnost ochrany > 98 %, účinnost filtru > 99 %

 

Žádný respirátor nezaručí stoprocentní ochranu. Respirátor v jednotlivých třídách může být s výdechovým ventilem nebo bez něj. Respirátory bez ventilu chrání nositele i okolí. Respirátory s ventilem nechrání okolí, ale pouze uživatele.

Respirátor FFP3 premium - bílý 3 ks

Respirátor FFP3 premium - bílý 3 ks

Respirátor FFP3 bez výdechového ventilu, v bílé barvě a univerzální velikosti. Česká výroba.

skladem

127 Kč
117 Kč

Respirátor FFP3 NR bez ventilu (TP301) 30 ks

Respirátor FFP3 NR bez ventilu (TP301) 30 ks

Respirátor třídy FFP3 určený k ochraně dýchacích cest.

skladem

1 064 Kč
977 Kč

Respirátor GPP3 (tř. ochrany FFP3 NR) 5ks

Respirator GPP3 (FFP 3 NR) bal.5ks

Respirátor nejvyšší třídy FFP3 s tvarovatelným páskem kopírující tvar nosu a elastickými gumičkami.

skladem externě

408 Kč
398 Kč

Respirátor FFP2 dětský kluk 10ks - mix vzorů

Respirátor FFP2 dětský kluk 10ks - mix vzorů

Ochranná maska třídy FFP2 pro děti od 3 let věku pro jednorázové použití.

skladem

216 Kč
199 Kč

Respirátor GPP2 (tř. ochrany FFP2 NR) 10ks

Respirátor GPP2 (tř.ochrany FFP2 NR)10ks

Respirátor neboli filtrační polomaska s tvarovatelnou těsnící páskou kopírující tvar nosu.

skladem

250 Kč
149 Kč

Respirátor FFP2 dětský holka 10ks - mix vzorů

Respirátor FFP2 dětský holka 10ks - mix vzorů

Ochranná maska třídy FFP2 pro děti od 3 let věku pro jednorázové použití.

skladem

216 Kč
199 Kč

Před uvedením na evropský trh musí být respirátor certifikován. Evropská norma se nazývá EN 149:2001. Aby respirátor mohl být certifikován podle některé z definovaných tříd FFP1, FFP2 nebo FFP3, musí vyhovět předepsaným požadavkům ve všech níže uvedených testech:

 

 • Průnik filtračním materiálem - zkouška chloridem sodným (pevné částice, testuje se částicemi o velikosti 0,02 μm až 2 μm se středním hmotnostním průměrem 0,6 μm. Pro porovnání: velikost koronaviru je přibližně 0,12 μm)
 • Průnik filtračním materiálem - zkouška parafinovým olejem (kapalné částice)
 • Snášenlivost s pokožkou
 • Hořlavost (respirátor nesmí hořet nebo sám musí přestat hořet do 5 sekund po odstranění z plamene)
 • Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu (nesmí překročit průměrnou hodnotu 1,0 objemového %)
 • Upínací pásky (respirátor musí jít snadno nasadit a sejmout)
 • Zorné pole
 • Výdechové ventily (bezchybná funkce ve všech polohách)
 • Dýchací odpor (měří se jak vdechovací, tak výdechový odpor respirátorů s ventily i bez ventilů při objemu vzduchu 30 a 95 l/minutu (vdechování) a 160 l/minutu (vydechování) a odpor musí vyhovět předepsané normě (max 3,0 mbar))
 • Zanášení (jak se mění dýchací odpor při zanášení respirátoru)
 • Teplotní odolnost (respirátor je vystaven teplotním cyklům 24 hodin +70°C a 24 hodin -30 °C. Po té je testována jeho filtrační účinnost)
 • Mechanická odolnost (respirátor je vystaven síle 10N a po té je testována jeho filtrační účinnost)
 • Praktické zkoušky (test při chůzi, při napodobení práce)
 • Test netěsnosti (testováno na 10 různých obličejích)

 

U respirátorů je zkoušena filtrační účinnost materiálu, z něhož je maska vyrobena, ale velmi důležitý je také vdechovací a vydechovací odpor. Materiál, který dobře filtruje, nemusí být dostatečně prodyšný. Tento problém se často vyskytuje u nanomateriálů. Při zkouškách se ověřuje rovněž koncentrace oxidu uhličitého v podmaskovém prostoru. Nesmí docházet k efektu podobnému dýchání do igelitového sáčku.

 

Respirátor musí být individuálně vybrán tak, aby odpovídal obličeji nositele, a musí být prokázáno, že poskytuje dobré utěsnění. Velmi záleží na správném nasazení respirátoru. Je nutno vytvarovat kolem nosu, tváře a brady. I krátké vousy velmi sníží celkovou účinnost! Limitem stupně ochrany je spíše snížená hygiena při používání, než délka používání, i když i ta účinek ochrany snižuje. Rovněž u mužů je důležité, jaký mají styl vousů, jak ukazuje následující obrázek převzatý z federálního úřadu bezpečnosti práce (osha.gov).

Vousy a respirátory

 

 

Zahraniční normy pro respirátory

Například v Koreji existují respirátory pro profesionální použití (1. třída) a respirátory pro veřejné použití (KF94). Výkonnostní normy respirátorů KF94 se nepovažují za ekvivalenty amerických respirátorů N95 nebo českých FFP2, zatímco korejské respirátory 1. třídy ekvivalenty jsou.
 

Čínská norma respirátorů GB2626-2006 (třída KN90, KN95, KN100) je určena především pro průmysl.
Pro zdravotnictví je určena čínská norma GB 19083-2010 (třída 1, 2 a 3).

 

Velmi často jsou "čínské" respirátory KN95 srovnávány s "evropskými" respirátory FFP2. To je ale velmi nepřesné. Toto srovnání je totiž provedeno pouze u jednoho testu: Průnik filtračním materiálem při zkoušce pevných částic (chloridem sodným). V tomto testu jsou skutečně srovnatelné. Evropská norma EN 149 ale testuje respirátory mnoha dalšími testy (viz. výčet testů výše) a i provedení testů je jiné.

Například respirátory KN95 vůbec nejsou testovány na průnik kapalných částic (test parafinovým olejem). Respirátory KN95 se vyrábějí z méně kvalitního materiálu než respirátory FFP2 a i proto se žádný z respirátorů KN95 nepodařilo „přecertifikovat“ na respirátor FFP2. I když prošly prvním testem na pevné částice, žádný následně neprošel testem na kapalné částice.


A zvláště v době pandemie, kdy bychom se měli chránit proti virům obsažených v kapičkách slin, je tento test dost důležitý.

 

Vždy se poraďte se svými místními úřady, abyste zjistili, jaké respirátory jsou ve vaší zemi schváleny a jaká jsou doporučení pro snížení vystavení dotčenému, vzduchem přenášenému nebezpečí.

 

Z uvedeného vyplývá, že u respirátorů nestačí prokázání filtračního efektu u materiálu, z něhož jsou vyrobeny.
Pro doplnění norem americkým respirátorům N95 a čínským KN95 ještě uvádíme, že dle Nařízení Evropské unie 425 / 2016 je možné uvádět na trh v zemích EU POUZE respirátory certifikované podle evropské normy EN149. Krátké přechodné období, kdy bylo z důvodu nedostatku respirátorů v evropě možné za jasně definovaných podmínek uvádět na trh respirátory bez CE certifikace, již skončilo v červnu 2020 s možným doprodejem dovezeného zboží. V současné době je již však dovoz těchto respirátorů opět zakázán.

Masky s filtry

Existují i samostatné masky (polomasky, celoobličejové masky) se zabudovaným nebo výměnným filtrem proti částicím.

Opět se zde rozlišují tři třídy filtrů:

 • P1 - ochrana proti netoxickým prachům nebo aerosolům na bázi vody
 • P2 - ochrana proti pevným nebo kapalným aerosolům s mírnou toxicitou a dráždivostí
 • P3 - ochrana proti toxickým pevným nebo kapalným aerosolům a má účinnost minimálně 99,95 %.

Výhodou těchto prostředků je jejich mnohem delší životnost a možnost dezinfekce běžnými prostředky (např. mýdlem). Tím může být kompenzována o několik řádů vyšší cena.

Obličejové masky – roušky

Správný název roušky je zdravotnická obličejová maska. Rouška chrání okolí před přenosem infekce. Primárně není určena pro ochranu nositele, výrobce tuto ochranu negarantuje ani nezkouší.


Nelékařská rouška nepatří mezi osobní ochranné prostředky. Kolem nás je plno informací, které vycházejí z nepochopení. Například roušky nelze označovat FFP2 ani FFP3, toto členění je vyhrazeno výhradně respirátorům.

Problém roušek spočívá v nedostatečné těsnicí linii, kdy vzduch vniká pod masku kolem nosu a tváře. Tím je znehodnocena někdy dobrá filtrační účinnost použitého materiálu.

 

Účinnost filtrace a ochranná síla obličejové masky jsou ohroženy, pokud je maska ​​mokrá, natržená nebo nesedí správně. Obecně platí, že čím vyšší je ochranná hodnota masky, tím delší je filtrační výkon. Avšak v závislosti na faktorech, jako je úroveň vlhkosti, rychlost dýchání, rýma a styl řeči, se doba životnosti masky také liší.

Rouška textilní 3-vrstvá 1ks, MD class I, M Bílá

Rouška textilní 3-vrstvá 1ks, MD class I, M Bílá

Textilní 3-vrstvá rouška je tvořena svrchní látkou vyrobenou za použití technologie Nano Technology Yarn.

skladem

211 Kč
115 Kč

Rouška textilní 3-vrstvá 1ks, MD class I, Modrá L

Rouška textilní 3-vrstvá 1ks, MD class I, Modrá L

Textilní 3-vrstvá rouška je tvořena svrchní látkou vyrobenou za použití technologie Nano Technology Yarn.

skladem

211 Kč
115 Kč

Rouška textilní 3-vrstvá 1ks, MD class I, Růžová M

Rouška textilní 3-vrstvá 1ks, MD class I, Růžová M

Textilní 3-vrstvá rouška je tvořena svrchní látkou vyrobenou za použití technologie Nano Technology Yarn.

skladem

211 Kč
115 Kč

Nelékařské (non-medical) vs. lékařské (medical) roušky

Nelékařské roušky jsou určeny pro širokou veřejnost, nepatří mezi osobní ochranné prostředky a používají se v prostředích nesouvisejících se zdravotní péčí. Měly by se nosit, když existuje malé riziko infekce, mimo zdravotnická zařízení nebo když může být obtížné se distancovat od společnosti.

 

Naproti tomu lékařské roušky jsou navrženy jako osobní ochranné prostředky pro použití v lékařském prostředí, protože hrozí vznik infekčních mikroorganismů během operací a jiných lékařských zásahů. Hlavními zdroji kontaminace jsou ústa a nosy zaměstnanců.
Avšak zejména v epidemických situacích je nutné používat lékařské roušky nejen pacienty a zdravotnickými pracovníky, ale také společností, aby se minimalizovalo riziko šíření infekcí.


Roušky obecně se certifikují podle Evropské normy pro Zdravotnické obličejové roušky: EN 14683:2019.

Norma testuje Bakteriální Filtrační účinnost (BFE). Podle stupně BFE se roušky dělí do tří tříd:

 • Třída I : BFE> 95% (pouze pro pacienty)
 • Třída II : BFE > 98% (pro zdravotnický personál)
 • Třída IIR : BFE > 98% (pro zdravotnický personál) + R - Ochrana proti průniku tělních tekutin.

 

EN 14683 standardní funkční zkoušky lze uvést takto:

 • Hodnocení účinnosti bakteriální filtrace (BFE) in vitro
 • Zkouška propustnosti vzduchu (tlakový rozdíl)
 • Test mikrobiálního čištění
 • Zkouška odolnosti vůči stříkající vodě podle normy ISO 22609 (tato zkouška se většinou používá pro masky typu IIR)
 • Testy biologické kompatibility

 

Účelem bakteriální filtrace je měřit odolnost respiračního materiálu vůči pronikání bakterií a mikroorganismů. Testování účinnosti bakteriální filtrace se provádí na filtračních materiálech a zařízeních určených k ochraně před biologickými aerosoly, jako jsou obličejové masky, chirurgické pláště, pokrývky hlavy a vzduchové filtry.
Standardy vyvinuté pro lékařské masky jsou obecně přijímány jako průmyslový standard.

Časté dotazy týkající se lékařských masek

1. Na čem závisí účinnost masky?

Obecně platí, že čím vyšší je ochranná hodnota masky, tím delší je filtrační výkon.
Mokré, roztrhané nebo uvolněné masky by měly být považovány za ohrožující bez ohledu na hodnocení. Účinnost masky bude také záviset na úrovni vlhkosti, rychlosti dýchání, rýmě, mluvení a dalších faktorech prostředí / chování.

 

2. Jaký je rozdíl mezi chirurgickou a zákrokovou maskou?

Chirurgická maska ​​se používá uvnitř operačního sálu nebo v jiných oblastech sterilních procedur k ochraně sterilního pole před možnou kontaminací, zejména v důsledku kašlání, kýchání nebo mluvení.
Chirurgické masky mají tzv. úvazky, aby je bylo možné přizpůsobit, a jsou zavázány přes horní část chirurgické čepice.

Maska zákroková se používá k ochraně lékařů při provádění úkonů u pacientů nebo při izolaci pacientů. Tyto masky také zabraňují lékařům, pacientům a návštěvníkům v šíření choroboplodných zárodků mluvením, kašláním nebo kýcháním a přenosem respiračních sekretů, tekutin nebo jiných kapének.
Zákrokové masky mají ušní smyčky pro rychlé nasazení a lze je nosit bez chirurgické čepice.

 

3. Je přizpůsobení masky důležité?

Přizpůsobení masky je zásadní, protože její schopnost chránit je závislá na jejím přizpůsobení.
Zatímco chirurgická nebo zákroková maska ​​není zamýšlena tak, aby poskytovala stejné utěsnění jako respirátor, měla by existovat minimální mezera po boku, kolem nosu nebo pod bradou, aby se zabránilo obcházení vzduchu a kapének filtračním médiem.
Měli byste také vždy správně nastavit masku tak, aby plně zakrývala ústa i nos. Masky by se neměly nosit pod nosem nebo viset kolem krku - měly by být buď úplně nasazené, nebo zlikvidovány.
Dobře padnoucí maska ​​zůstane na místě nad nosem a tvářemi a dokonce i běžná maska ​​zabrání zamlžování brýlí, pokud správně sedí.

 

4. Jak si mohu být jistý, že masku nosím správně?

Zatímco designy masek se mohou lišit, většina lékařských masek obsahuje několik společných funkcí, které pomáhají s přizpůsobením.

Vždy zajistěte:

 1. Hliníkový pásek či jiný klip je nahoře nad nosem.
 2. Bílá (nebo nejhladší strana) je zevnitř proti pokožce nositele - barva vždy směřuje ven.
 3. Záhyby padají dolů a od nosu (nazývají se záhybem „vodopád“).

 

5. Chirurgické / zákrokové masky v porovnání s respirátory?

Lékařské masky (chirurgické / zákrokové masky) jsou masky volnější, které zakrývají ústa a nos. Jsou navrženy tak, aby zabraňovaly velkým kapénkám a postříkání nebo stříkání, ale nejsou navrženy, aby těsně přilnuly k obličeji nebo filtrovaly nejmenší nečistoty ve vzduchu jako respirátor.

 

 
 
Pokud se Vám tento článek líbí nebo Vám pomohl, budeme rádi, když ho budete sdílet s přáteli na Facebooku nw. Děkujeme ;-)
 
 


×
MEDPHARMA 3za2
GigaLekarna.cz