Téměř 50 % Čechů zbytečně skladuje doma zásoby léčiv, které nikdy nespotřebují. Ale ne každý ví, kam je má vyhodit, když uklízí. Někteří si možná řeknou, že je jednoduše vyhodí do odpadkového koše nebo spláchnou do WC – to je ovšem varianta, která ohrožuje nejen zdraví člověka, ale i přírodu, takže není správná.

Co tedy s prošlými léčivy?

  1. Zkontrolujte svou domácí lékárničku

Vyřaďte léčiva, která neužíváte nebo u nich vypršela doba použitelnosti. Zkrátka všechny léky, které už doma nepotřebujete a dejte je stranou, třeba do sáčku.
Pozor: jedinou výjimku tvoří injekční lékové formy. V ten okamžik se totiž léčivo stává biologickým odpadem, který lékárna likvidovat nesmí. O tento typ léčiva se postarají například v ambulanci lékařů. Do lékárny nenoste ani kosmetiku, tu můžete bezpečně vyhodit do směsného odpadu.

        2. Vyřazené léky odneste do lékárny

Teď, když je vaše domácí lékárnička dokonale zkontrolovaná, a všechny nepotřebné léky jste vytřídili, je několik způsobů, jak s léky správně naložit. Jeden z nejjednodušších postupů je nepotřebné léky odnést do jakékoliv lékárny po celé České republice, kde léky bezpečně zlikvidují za vás.
A co přesně se s takovými léčivy v lékárně děje? Lékárníci je shromažďují v plastových kontejnerech, které jsou uzamčené – tím je zajištěno, že se k nim nedostane nikdo nepovolaný. Následně je lékárna předá firmě, která má oprávnění tento typ nebezpečného odpadu, kterým léky bezpochyby jsou, správně zlikvidovat.

Myslete s námi na životní prostředí!

Léčiva obsahují nebezpečné chemické látky. Pokud s léky, které už vám dál neposlouží, nebudete správně zacházet, mohou se tyto nebezpečné látky uvolňovat a mít negativní dopad nejen na lidské zdraví, ale i na životní prostředí.
 

Možná už jste si i vy někdy řekli:

 

  • „Spláchnu je do WC“

Léky, které spláchnete do záchodu mohou ohrozit vodní organizmy – kanalizací se totiž dostanou přímo do vody. Ta se stává součástí potravního řetězce a například taková antikoncepce může změnit pohlaví u vodních organizmů.
 

  • „Vyhodím je do koše s ostatními odpadky“

Léky obsahují nebezpečné chemické látky, které se po vyhození do koše mohou začít uvolňovat. To má negativní vliv nejen na životní prostředí, ale i na zdraví člověka, který by s nimi přišel do styku.

 

  • „Spálím je v ohni“

Ani tahle varianta není dobrý nápad. Léky se totiž musí spalovat na místech tomu určených a za přísně předepsaných podmínek. Do vzduchu se jinak totiž uvolní toxické látky, které mají negativní vliv na zdraví a životy všeho živého.

 

Shrnutí

  • Léky do koše nepatří!
Už víte, kam patří nespotřebované léky?
 

 
 
Pokud se Vám tento článek líbí nebo Vám pomohl, budeme rádi, když ho budete sdílet s přáteli na Facebooku nw. Děkujeme ;-)
 
 

GigaLekarna.cz