Od roku 1991 si každoročně 14. listopadu připomínáme Světový den diabetu (World Diabetes Day) vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní diabetickou federací. Připravili jsme si proto pro Vás článek shrnující základní údaje o cukrovce. Bude-li Vás jště něco zajímat napište nám a pokusíme se článek doplnit.

 

Diabetes mellitus neboli cukrovka

Diabetes mellitus neboli cukrovka je chronické metabolické onemocnění s vysokou nemocností i úmrtností, jehož hlavním a společným projevem je zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie) vzniklá v důsledku nedostatku inzulinu.

Výskyt cukrovky v ČR

V posledním desetiletí byl zaznamenáván výrazný a setrvalý nárůst, hovoří se také o epidemii či pandemii diabetu. Příčina tohoto jevu tkví v životním stylu populace ekonomicky rozvinutých zemí (nadměrný energetický příjem, snížená fyzická aktivita). V současnosti je v Česku evidováno více než 9 % osob s diabetem (teda asi 990 000 lidí). Předpokládá se, že dalších 5 % populace zůstává nediagnostikováno. Nejčastěji se jedná o Diabetes mellitus 2. typu, který tvoří 93 % případů, Diabetes mellitus 1. typu tvoří asi 5 %, a ostatní typy jsou spíše vzácné.

Klasifikace diabetu

Diabetes mellitus 1. typu

 • zhruba 5 % případů DM
 • autoimunitně podmíněný,
 • patří sem i typ LADA, který se rozvíjí bez dosut příčiny v pozdějším věku a bývá často zaměňován za DM 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu

 • dominantní typ - 93 % případů
 • podle způsobu vzniku se dělí na:
  • s převažující poruchou sekrece inzulinu,
  • s převažující poruchou působení inzulinu.

Ostatní specifické typy DM

 • Pankreatoprivní DM - způsobený chorobami postihujícími slinivku břišní - chronická pankreatitida, resekce, traumata, cystická fibróza, hemochromatóza,
 • DM při endokrinopatiích - tedy postižení hormonální regulace nemocemi jako jsou akromegalie, glukagonom, feochromocytom, hyperkortizolismus, hypertyreóza atd.,
 • DM vyvolaná léky a chemikáliemi - mezi léky s tímto rizikem patří zejména glukokortikoidy, kyselina nikotinová, hormony štítné žlázy,
 • monogenně podmíněné formy (MODY).

Gestační diabetes mellitus

 • tento typ cukrovky se objeví v těhotenství a spontánně odezní v průběhu šestinedělí,
 • provádí se na něj dvoufázový screening - v první fázi se měří glykémie nalačno a následně se provede orální glukózový toleranční test

Vznik diabetu

Nedostatečná funkce inzulinu způsobí narušení transportu glukózy z krve do buňky, což vede k hyperglykémii a zároveň nedostatku glukózy uvnitř buňky. Nedostatečné využití glukózy vede ke změně mechanismů pro zisk ATP. Dochází ke stimulaci glukoneogeneze a glykolýzy, v adipocytech se zvyšuje lipolytické štěpení triacylglycerolů na mastné kyseliny a glycerol. Odbouráváním mastných kyselin β-oxidací vzniká nadbytečný acetyl-CoA, z něhož vznikají v játrech ketolátky (acetacetát, 3-hydroxybutyrát a aceton). Acetacetát může sloužit jako zdroj energie pro činnost svalů a mozku místo glukózy.
Jestliže tvorba ketolátek překročí jejich využití periferními tkáněmi, rozvíjí se ketoacidóza. Vzhledem k tomu, že ketolátky jsou rozpustné ve vodě a vylučují se močí, nastává ketonurie. Při překročení prahové plazmatické koncentrace glukózy (10 - 12 mmol/l), dojde k narušení transportní kapacity proximálního tubulu, a glukóza se tak dostává do finální moči (glukourie). Glukóza i ketolátky jsou osmoticky aktivní, strhávají tak s sebou do moči i větší množství vody, proto název diabetes mellitus = úplavice cukrová.

Příznaky cukrovky

Z výše uvedeného vyplývají i charakteristické příznaky cukrovky jako je žízeň a patologicky nadměrná žíznivost, chorobně zvýšené vylučování moči, nekonstantně přítomné nechutenství a úbytek hmotnosti způsobený ztrátou tekutin, snížením příjmu potravy a negativní energetickou bilancí při velkých ztrátách glukózy močí. Moč zapáchá po acetonu.

Komplikace cukrovky

Akutní komplikace představují riziko u nekompenzovaných diabetiků

 • Hypoglykemie až hypoglykemické kóma (z tohoto důvodu u sebe diabetici nosí cukr či cukrové přípravky, v případě komatu je život ohrožující právě hypoglykemie, a zatím co kostka cukru při hyperglykemii už moc neublíží, při hypoglykemii zachrání život)
 • diabetické hyperosmolární hyperglykemické kóma,
 • diabetická ketoacidóza
 • ketoacidotické kóma,
 • laktátová acidóza,
 • laktacidotické kóma.

Pozdní komplikace se rozvíjejí na základě dlouhodobého působení akutních komplikací a postihují jednotlivé orgány:

 • diabetické onemocnění ledvin - nefropatie,
 • diabetické onemocnění zraku, konkrétně poškození sítnice - retinopatie,
 • diabetické poškození nervů - neuropatie,
 • syndrom diabetické nohy - často končící amputací,
 • poškození cév - ateroskleróza.

Diagnostika cukrovky a hodnoty glykémie

Pro stanovení diagnózy cukrovky využívají lékaři stanovení hyperglykémie za přesně daných podmínek. Základní diagnostika spočívá v měření glykémie (krevního cukru) a záchytu zvýšených hodnot některým z těchto způsobů:

 • Přítomnost klasických příznaků cukrovky + náhodná glykémie ≥ 11,1 mmol/l
 • Glykémie nalačno ≥ 7,0 mmol/l
 • Glykémie ve 120. minutě orálního glukózového tolerančního testu ≥ 11,1 mmol/l

Normální hodnota glykémie nalačno je 3,8–5,6 mmol/l. Důležíté ovšem je, že jednorázová zvýšená hodnota glykémie nic neznamená, a je třeba ji opakovaně ověřit a tak diagnózu cukrovky potvrdit či vyvrátit. Například glykémie nalačno opakovaně nižší než 5,6 mmol/l diabetes vylučuje, zatím co glykémie opakovaně vyšší než 6,9 mmol/l diabetes potvrzuje. Glykémie mezi 5,6 a 6,9 mmol/l  je tzv. hraniční glykémie nalačno a vyžaduje vyšetření pomocí orálního glukózového tolerančního testu.

 

Na měření kapilární krve (odběr z kapky krve získané pichnutím do prstu) se používají glukometry, které naleznete i v našem sortimentu (viz ukázka níže). V případě, že jste diabetik a měříte se často, předepíše Vám tento přístroj na poukaz Váš lékař.

AKČNÍ SET: Glukometr SD-Codefree Plus + 50 proužků

zdravotnický prostředekGlukometr AKCE SD-Codefree +50 proužků navíc

Glukometr bez nutnosti kalibrace přístroje + Testovací proužky pro glukometr SD Codefree PLUS.

skladem

681 Kč
599 Kč

Wellion LUNA TRIO set glukometr černý

zdravotnický prostředekWellion LUNA TRIO set glukomet černý

Přístroj analyzuje tři základní hodnoty krve: cukr, cholesterol a kyselinu močovou.

skladem

580 Kč
503 Kč

SD Gluco Navii NFC Glukometr set

zdravotnický prostředekSD Gluco Navii NFC Glukometr set

Glukometr s připojením k mobilnímu telefonu. Set (přístroj + pero + 10 jehel).

skladem

500 Kč
379 Kč

 

Diagnostika je dnes samozřejmě více propracovaná a využívají se dalšé laboratorní stanovení, zejména:

 • FPG - glukózy v plasmě žilní krve na lačno - přesnější hodnoty než z kapilární krve (odběr z prstu)
 • glykovaného hemoglobinu HbA1c - dlouhodobá glykémie
 • C-protein - pro rozlišení diabetu I. a II. typu.

 

Pozastavíme se zde ještě u glykovaného hemoglobinu HbA1c, který se dnes běžně testuje přímo v ordinacích lékařů a poskytuje výsledky doslova na počkání. Důležitý je proto, že ukazuje jaká byla hladina cukru v krvi za posledních 4 až 6 týdnů - proto se hodnota z tohoto stanovení označuje jako dlouhodobá glykémie. Tento údaj lékaři umožní náhled na stav pacienta v delším období. Poznámka z lékárny: Občas se v lékárně setkáváme s tím, že pacienti zjišťují jak obalamutit svého lékaře, aby to vypadalo, že dodržují dietu a podobně. Pamatujte na to, že i pokud by fungovali různé návody s citónovou štávou a podobně, tak diabetologa zajímá více dlouhodobá glykémie, kterou neošidíte, protože červené krvinky jsou cukrem poškozené a obnovují se po 100-120 dnech. Navíc snaha šidit lékaře je zcela kontraproduktivní. Pokud člověk chce, aby ho lékař léčil a léčba fungovala, tak musí být vůči lékaři upřímný, protože lékař léčí na základě informací od pacienta.
 

Léčba cukrovky

Léčba diabetu mellitu se zásadně liší podle toho o jaký typ diabetu se jedná. Proto si jednotlivé typy diabetu a jejich léčbu probereme zvlášť. Nejprve však malé historické okénko.

První léčba diabetu

Jedna z nedůležitějších událostí, která se zapsala do historie léčby diabetu, patří rok 1921, kdy lékař Frederick Grant Banting a jeho asistent, student medicíny, Charles Herbert Best objevili ve zvířecí slinivce břišní látku, po které klesla psům hladina cukru v krvi. Tuto látku nazvali inzulin. Posléze pokus zopakovali na třináctiletém diabetickém chlapci, Leonardovi Thompsonovi, který se tak stal prvním úspěšně léčeným diabetikem na světě a přežil dalších 13 let.

Léčba diabetes mellitus I.typu

U diabetu mellitu I. typu dochází vlivem autoimunitního zánětu k postupné destrukci Beta-buněk pankreatu a tím k vymizení sekrece inzulinu.

Léčba inzulinem

Léčba probíhá vnějším přívodem chybějícího inzulinu.

Dávkování

Přibližná vnitřní sekrece inzulinu u zdravého 70 kg vážícího člověka je 40 IU/den (IU = inzulinová jednotka). Z tohoto množství přibližně polovina připadá na bazální sekreci, která není ovlivněna příjmem potravy, druhá polovina sekrece je stimulována příjmem potravy.
V současné době je u diabetiků I. typu jediným správným režimem intenzifikovaná inzulinoterapie, která se nejvíce přibližuje fyziologické sekreci inzulinu. Intenzifikovaná inzulinoterapie je režim aplikace dávek "bazál-bolus", při kterém je jednou denně aplikován dlouhodobě působící inzulin (obvykle večer) sloužící k pokrytí základní potřeby inzulinu a krátkodobě působící inzulin je aplikován před jídlem. Poměr bazálního a krátkodobého inzulinu je přibližně 50:50, ale může se lišit v závislosti na použitém typu inzulinu.

Typy inzulinu

Inzuliny se dělí v závislosti na délce svého působení na krátkodobě a dlouhodobě působící.

 • Krátkodobě působící: se používají jako bolusy před jídly. Doba nástupu jejich účinku je od 15min. do 30 min. a doba jejich maximálního působení se pohybuje mezi 30 a 120 min.
 • Dlouhodobě působící: se používají k pokrytí bazální potřeby inzulinu. Aplikují se buď v jedné denní dávce večer nebo ve dvou dávkách ráno a večer. Doba nástupu jejich účinku se pohybuje v rozmezí 50 - 120 min. a působí až 24 hod.
 • Premixované inzulíny: obsahují kombinaci krátkodobě a dlouhodobě působícího inzulinu. K léčbě DM I. typu se nepoužívají.

Dále můžeme rozdělit inzuliny na humánní inzuliny a inzulinová analoga. Inzulinová analoga mají oproti humánním inzulinům výhodnější farmakokinetický profil, jejich nevýhodou je vyšší cena. Použití analog také není vhodné v těhotenství.

Způsoby podání inzulinu

Nejrozšířenějším a nejjednoduším způsobem aplikace je podávání pomocí inzulinových per. Nejmodernějším a nejpřirozenějším způsobem je podávání inzulinu inzulinovou pumpou. Pumpa umožňuje podání bolusů před jídly (pacient si navolí množství jednotek podle toho co chystá sníst) v kombinaci s kontinuálním podáváním bazální dávky. Aplikace pomocí inzulinových stříkaček se již nepoužívá. Nitrožilní podávání inzulinu je vyhrazeno jen pro urgentní situace.

Nefarmakologická léčba

U pacientů s DM I. typu je kladen důraz na kontrolovaný příjem sacharidů. Podle předpokládaného příjmu sacharidů si pacient volí počet jednotek bolusů před jídlem. Snahou je tedy zabránit velkému kolísání glykémií a udržet je v optimálním rozmezí. V případě, že pacient užívá humánní inzuliny je obvykle nutné, aby mezi jídly konzumoval i menší svačinky a předešel tak hypoglykémii.

Léčba diabetes mellitus II. typu

V patogenezi diabetu II. typu se významně uplatňuje především vznik inzulinové rezistence. Nedostatek inzulinu zde tedy není absolutní jako u diabetu I. typu, ale relativní, tedy inzulinu je v těle dostatek, ale tělo na něj nereaguje dostatečně. K léčbě tedy můžeme využít kromě inzulinu i léky ze skupiny perorálních antidiabetik (PAD), které příznivě ovlivňují zejména inzulinovou rezistenci. My se však v tomto článku budeme věnovat pouze léčbě inzulinem a k tomu nedílných součástí.

Léčba inzulinem

Má u diabetiků II. typu svá specifika. Vzhledem k přítomnosti inzulinové rezistence lze očekávát až několikanásobně zvýšenou potřebu inzulinu, takže s 40 IU mnohdy nevystačíme. Zároveň je třeba mít na zřeteli anabolický efekt inzulinu, který vede k nárůstu hmotnosti, což je zrovna u DM II. typu obzvlášť nevhodné. Inzulinoterapie se zpravidla kombinuje s léčbou metforminem.

Aplikace bazálního inzulinu

Je nejjednoduším režimem, který sestává z aplikace dlouhodobě působícího inzulinu 1x denně večer. Cílem je snížení lačné hyperglykémie.

Aplikace premixovaných inzulinů

Je výhodná, protože kromě lačné (objevující se před jídlem) hyperglykémi ovlivňuje i postprandiální (objevující se po jídle) hyperglykémie. Aplikuje se 2x denně premixovaný inzulin před snídaní a před večeří.

Intenzifikovaná inzulinoterapie

Stejně jako u DM I. typu se užívá systém bazál - bolus. K tomuto režimu se přistupuje až po vyčerpání ostatních možností.

Nefarmakologická léčba cukrovky II. typu

Má u diabetiků II. typu mimořádný význam. Změna životního stylu může zvrátit vývoj onemocnění a vést i k vymizení diabetu.

Dieta

Je u většiny diabetiků redučkní s cílem dosáhnout snížení hmotnosti o 5 až 10 %. Kladen je zejména důraz na omezení příjmu volných sacharidů, cholesterolu a živočišných tuků. Dia potraviny jsou ve většině případů nevhodné, protože jsou kaloričtější.

Fyzická aktivita

Je nedílnou součástí léčby a měla by být provozována aspoň po dobu 30 minut 4x týdně. Podporuje nejen snížení hmotnosti, ale působí příznivě i na ostatní kardiovaskulární rizikové faktory (vysoký tlak, lipidy).

Bariatrická (chirurgická) léčba

Je bezesporu perspektviní léčebnou modalitou v diabetologii. U obézních diabetiků, kteří jsou obtížně kompenzovatelní standardní léčbou, přináší úspěch v 70 až 90 % v závislosti na použitém typu operace. Dochází buď k výraznému zlepšení kompenzace nebo dokonce úplnému vymizení diabetu. Podle současných kritérii je k bariatrické operaci indikován diabetik s BMI nad 35 kg/m².

 

 
 
Pokud se Vám tento článek líbí nebo Vám pomohl, budeme rádi, když ho budete sdílet s přáteli na Facebooku nw. Děkujeme ;-)
 
 

Certifikovaný obchod
Překladač
×
Jonzac 2za1
GigaLekarna.cz