ATC klasifikace, tedy Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv, je mezinárodní systém třídění léčiv používaný od roku 1976 Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V anatomicko-terapeuticko-chemickém (ATC) systému klasifikace, jsou účinné látky rozděleny do různých skupin podle orgánových systému, na něž působí, a dále jejich terapeutických, farmakologických a chemických vlastností.

 

Léky jsou zařazeny do skupin v pěti různých úrovních (celkem 7 znaků). V 1. úrovni jsou rozděleny do čtrnácti hlavních anatomických skupin (první písmeno) a doplňkové skupiny "různé" (V = Various). Následně v 2. úrovni jsou děleny dle farmakologických/terapeutických podskupin (dvě čísla). Terapeuticko-farmakologickou podskupinu vyjadřuje 3. úroveň(jedno písmeno) a 4. úroveň vyjadřuje chemicko-terapeuticko-farmakologickou podskupinu (jedno písmeno). V 5. úrovni je pak vlastní chemická látka (dvě čísla).

 

Níže již naleznete 15 hlavních skupin ATC dle příslušnosti k anatomické soustavě:

 

GigaLekarna.cz